Hotel lock

Soyal

Soyal AR-727H

AR-727H(Taiwan) – Màn hình LCD, bàn phím kim loại – Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) – Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. – Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line – Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software ... Read More »

Soyal AR-725E

– Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay – Vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn) – TCP/IPbuilt-in kết nối qua LAN/WAN – Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) – Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. – Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line – ... Read More »

Soyal AR-725H

– Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay – Vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn) – Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) – Bộ nhớ trong quản lý 3000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. – Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line – Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh ... Read More »

Soyal AR-757H

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) – Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. – Lưu trữ 3.000 giao dịch khi Off-Line – Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) – Khả năng kết nối ... Read More »

Soyal AR-723H

  AR-723H – NEW- (Taiwan) – đọc thẻ EM 125KHz – Hoạt động độc lập (stand-alone),không kết nối máy tính – Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ – Lưu trữ 1.200 giao dịch – Sử dụng Master Card – Chưa bao gồm Adapto Read More »

Soyal AR-721H

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) – Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. – Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line – Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) – Khả năng kết nối ... Read More »

Soyal AR-716E-V4

AR-716E-V4 TCP/IP NETWORKING with UPS Function – Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa – Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line. – Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485 – Phần mềm kiểm soát trung tâm Read More »

Soyal AR-716Ei

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING – Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa – Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. – Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua TCP/IP – Phần mềm kiểm soát trung tâm – Chưa bao gồm bộ nguồn Read More »

Soya AR-716E

AR-716E (Taiwan) RS-485 – Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa – Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. – Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485 – Phần mềm kiểm soát trung tâm (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) – Chưa ... Read More »

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35A
Commax DRC-40K
Kocom KIV 212
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Commax DP-4VHP
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43N
Kocom KVM-520
Commax CDV-43Q
IS2000
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Commax CDV-35U
Commax CDV-70P
Commax CDV-70K
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC30
IC-100

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E