Hotel lock

Soyal

Soyal AR-727H

AR-727H

AR-727H(Taiwan) - Màn hình LCD, bàn phím kim loại - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. - Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line - Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software ... Read More »

Soyal AR-725E

AR-725E

- Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay - Vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn) - TCP/IPbuilt-in kết nối qua LAN/WAN - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. - Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line - ... Read More »

Soyal AR-725H

AR-725H

- Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay - Vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn) - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - Bộ nhớ trong quản lý 3000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. - Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line - Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh ... Read More »

Soyal AR-757H

AR-757H

- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. - Lưu trữ 3.000 giao dịch khi Off-Line - Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) - Khả năng kết nối ... Read More »

Soyal AR-723H

AR-723H

  AR-723H – NEW- (Taiwan) - đọc thẻ EM 125KHz - Hoạt động độc lập (stand-alone),không kết nối máy tính - Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ - Lưu trữ 1.200 giao dịch - Sử dụng Master Card - Chưa bao gồm Adapto Read More »

Soyal AR-721H

AR-721H

- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt. - Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line - Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) - Khả năng kết nối ... Read More »

Soyal AR-716E-V4

AR-716E-V4

AR-716E-V4 TCP/IP NETWORKING with UPS Function - Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa - Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line. - Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485 - Phần mềm kiểm soát trung tâm Read More »

Soyal AR-716Ei

AR-716E

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING - Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa - Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. - Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua TCP/IP - Phần mềm kiểm soát trung tâm - Chưa bao gồm bộ nguồn Read More »

Soya AR-716E

AR-716E

AR-716E (Taiwan) RS-485 - Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa - Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. - Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485 - Phần mềm kiểm soát trung tâm (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485) - Chưa ... Read More »