Hotel lock

Syris

SYRDK5

– Đầu đọc thẻ có bàn phím – SYRIS – Tầng số 125 khz , 17 phím – khoảng cách đọc : 5cm – 15cm – Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand – Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps – Sản xuất : Taiwan Read More »

SYRDS2

– Đầu đọc thẻ có bàn phím cảm ứng – SYRIS – Tầng số 125 khz , 1 phím – khoảng cách đọc : 5cm – 15cm – Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand – Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps – Sản xuất : Taiwan Read More »

SYRDL5

– Đầu đọc thẻ Mini- SYRIS – Tầng số 125 khz – khoảng cách đọc : 5cm – 15cm – Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand – Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps Read More »

SYRDS1

– Đầu đọc thẻ – SYRIS – Tầng số 125 khz – khoảng cách đọc : 5cm – 15cm – Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand – Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps Read More »

SY120SA

– Trung Tâm Đi ều Khiển 1 Cửa – SYRIS – Quản lí đầu đọc : 2 ( 1 tích hợp sẳn tr ên trung tâm – 1 g ắn th êm ) – Quản lí 2000 thẻ ( Thẻ , Thẻ + M ã Số , Mã Số ) – Dung lư ợng bộ nhớ : 2000 lần quét ... Read More »

SY210NT-V5

– Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS – Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out) – Quản lí 3500 – 21000 thẻ từ – Dung lư ợng bộ nhớ : 1,000,000 quẹt thẻ (với thẻ nhớ phụ) – Chuẩn giao tiếp : RS485 x2, wiegand x1, Ethernet port – Sản Xuất : Taiwan Read More »

SY210NT-V4

– Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS – Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out) – Quản lí 9999 thẻ từ – Dung lượng bộ nhớ : 4200 quẹt thẻ – Chuẩn giao tiếp : RS485 x2 , wiegand x1 – Sản Xuất : Taiwan Read More »

Recent Products

Video Phone

Kocom KIV 212
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC31
Kocom KVM-520
Commax CDV-35U
Commax CDV-35A
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CH
IS2000
Commax CDV-70P
IC-100
Kocom KSP-230
Kocom KHV 478
Commax DRC-4U
Commax CDV-70K
Kocom KC-MC30

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E