Hotel lock

Syris

SYRDK5

SYRDK5

- Đầu đọc thẻ có bàn phím – SYRIS - Tầng số 125 khz , 17 phím - khoảng cách đọc : 5cm – 15cm - Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand - Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps - Sản xuất : Taiwan Read More »

SYRDS2

SYRDS2

- Đầu đọc thẻ có bàn phím cảm ứng – SYRIS - Tầng số 125 khz , 1 phím - khoảng cách đọc : 5cm – 15cm - Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand - Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps - Sản xuất : Taiwan Read More »

SYRDL5

SYRDL5

- Đầu đọc thẻ Mini- SYRIS - Tầng số 125 khz - khoảng cách đọc : 5cm – 15cm - Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand - Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps Read More »

SYRDS1

SYRDS1

- Đầu đọc thẻ – SYRIS - Tầng số 125 khz - khoảng cách đọc : 5cm – 15cm - Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand - Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps Read More »

SY120SA

SY120SA

- Trung Tâm Đi ều Khiển 1 Cửa – SYRIS - Quản lí đầu đọc : 2 ( 1 tích hợp sẳn tr ên trung tâm – 1 g ắn th êm ) - Quản lí 2000 thẻ ( Thẻ , Thẻ + M ã Số , Mã Số ) - Dung lư ợng bộ nhớ : 2000 lần quét ... Read More »

SY210NT-V5

SY210NT-V5

- Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS - Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out) - Quản lí 3500 – 21000 thẻ từ - Dung lư ợng bộ nhớ : 1,000,000 quẹt thẻ (với thẻ nhớ phụ) - Chuẩn giao tiếp : RS485 x2, wiegand x1, Ethernet port - Sản Xuất : Taiwan Read More »

SY210NT-V4

SY210NT-V4

- Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS - Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out) - Quản lí 9999 thẻ từ - Dung lượng bộ nhớ : 4200 quẹt thẻ - Chuẩn giao tiếp : RS485 x2 , wiegand x1 - Sản Xuất : Taiwan Read More »