Hotel lock

Vigilance

Vigilance TA 880

  – Nhận dạng 3,000 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD Màn hình trắng đen – Lưu trữ 100,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng – ... Read More »

Vigilance TA 818

– Chức năng chấm công và  kiểm soát cửa – Nhận dạng 1,500 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD màu – Lưu trữ 30,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng ... Read More »

Vigilance TA 801

– Máy chấm công,kiểm soát cửa – Nhận dạng 2,800 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD trắng-đen – Lưu trữ 80,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ... Read More »

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70A
IS2000
Commax CDV-43N
Kocom KVM-520
Kocom KSP-230
Commax DRC-40K
Kocom KC-MC30
Kocom KC-MC31
Commax CDV-35A
Commax DP-4VHP
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Commax CDV-70K
Kocom KIV 212
IC-100
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CH

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E