Hotel lock

Vigilance

Vigilance TA 880

TA 880

  - Nhận dạng 3,000 dấu vân tay - Kết nối TCP/Ip, RS232/485 - Lấy dữ liệu qua USB - Màn hình LCD Màn hình trắng đen - Lưu trữ 100,000 lần giao dịch - Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt - Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh - Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng - ... Read More »

Vigilance TA 818

TA 818

- Chức năng chấm công và  kiểm soát cửa - Nhận dạng 1,500 dấu vân tay - Kết nối TCP/Ip, RS232/485 - Lấy dữ liệu qua USB - Màn hình LCD màu - Lưu trữ 30,000 lần giao dịch - Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt - Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh - Nhận dạng ... Read More »

Vigilance TA 801

TA 801-S

- Máy chấm công,kiểm soát cửa - Nhận dạng 2,800 dấu vân tay - Kết nối TCP/Ip, RS232/485 - Lấy dữ liệu qua USB - Màn hình LCD trắng-đen - Lưu trữ 80,000 lần giao dịch - Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt - Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh - Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ... Read More »