Hotel lock

Adsun FX 312PC

FX 312PC

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz
– Cấu hình cơ bản:3 line vào, 12 máy nhánh
– Khả năng nâng cấp :không
– Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :(Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 3 trung kế
– Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường
– Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting
– Chọn trung kế gọi ra ngoài :có
– Lập trình hạn chế cuộc gọi :di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),..
– Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài :có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ
– Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài :không
– Thông báo trung kế rỗi :Có
– Đổi số máy nhánh :Có, linh hoạt, 3 chữ số
– Phần mềm quản lý cước :(Option), quản lý cước, quản lý khách sạn
– Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện :không
– Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện :3 máy nhánh
– Chiếm trung kế trực tiếp:không
– Kết nối với máy in kim in cước :không
– Gọi ra ngoài bằng Account code:có, 50 mã account code
– Đàm thoại tay ba :Có, 2 máy nhánh và 1 trung kế
– Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài :Có
– Giới hạn thời gian đàm thoại :không

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70A
IS2000
Commax CDV-70P
Commax CDV-43Q
IC-100
Commax DRC-40K
Kocom KC-MC30
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4MC
Kocom KCV-801R
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Commax CDV-70K
Kocom KVM-520
Commax CDV-35A
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CH

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E