Hotel lock

Adsun FX106

FX106

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz
- Cấu hình cơ bản: 1 line vào, 6 máy nhánh
- Khả năng nâng cấp :không
- Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :không
- Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường
- Nhiều chế độ đổ chuông:cùng lúc, theo chỉ định
- Chọn trung kế gọi ra ngoài :không
- Lập trình hạn chế cuộc gọi :di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),..
- Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài :không
- Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài :không
- Thông báo trung kế rỗi :Có
- Đổi số máy nhánh :không
- Phần mềm quản lý cước : không
- Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện :không
- Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện :1 máy nhánh
- Chiếm trung kế trực tiếp:không
- Kết nối với máy in kim in cước : không
- Gọi ra ngoài bằng Account code:không
- Đàm thoại tay ba : có
- Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài :có
- Giới hạn thời gian đàm thoại :không

Comments are closed.