Hotel lock

Adsun FX432PC

FX432PC

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz
- Cấu hình cơ bản:4 line vào, 16 máy nhánh
- Khả năng nâng cấp :4CO/24EXT, 4CO/32EXT
- Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :( Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 4 trung kế
- Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường
- Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting
- Chọn trung kế gọi ra ngoài :có
- Lập trình hạn chế cuộc gọi :di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),..
- Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài :có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ
- Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài :không
- Thông báo trung kế rỗi :có
- Đổi số máy nhánh :có, 3 chữ số
- Phần mềm quản lý cước :( Option), quản lý cước, quản lý khách sạn
- Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện :không
- Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện :4 máy nhánh kết nối trực tiếp với 4 trung kế
- Chiếm trung kế trực tiếp:không
- Kết nối với máy in kim in cước :không
- Gọi ra ngoài bằng Account code:có, 50 mã account code
- Đàm thoại tay ba :Có, 2 máy nhánh và 1 trung kế
- Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài :có
- Giới hạn thời gian đàm thoại :không

Comments are closed.