Hotel lock

Adsun GX832PC

GX832PC

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 16 máy nhánh
– có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 4co/24ext – 4co/32ext – 8co/16co – 8co/24ext – 8co/32ext.
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích.
– Chuyển cuộc gọi bằng Flass
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào)
– Thông báo có cuộc gọi vào
– Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
– Kết nối nhạc chờ bên ngoài
– Cho phép chọn chế độ có/không Disa trên từng trung kế(có sẳn)
– Xuất cước ra máy vi tính/máy in
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế/máy nhánh.
– Thực hiện cuộc gọi nội bộ/gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS (Option)
– Chiếm trung kế trực tiếp
– Gọi ra ngoài bằng account code (50 mã code)
– Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
– Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện (Option)
– Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KC-MC30
Kocom KVM-520
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
Commax CDV-43Q
IC-100
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CP
IS2000
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70P
Commax DRC-40K
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Kocom KHV 478
Commax CDV-35U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E