Hotel lock

Avtech AVX912ZT

AVX912 ZT

Chuyển đổi Ethernet qua cáp đồng trục
Cáp đồng trục kết nối:
3C2V, 112 braids (Lên đến 300m)
5C2V,128 braids (Lên đến 400m)
Tốc độ truyền dữ liệu: 22Mbps
Interfaces: Cổng đồng trục cho Enthernet qua cáp đồng trục cổng LAN RJ-45

Comments are closed.