Hotel lock

Avtech AVX912ZT

AVX912 ZT

Chuyển đổi Ethernet qua cáp đồng trục
Cáp đồng trục kết nối:
3C2V, 112 braids (Lên đến 300m)
5C2V,128 braids (Lên đến 400m)
Tốc độ truyền dữ liệu: 22Mbps
Interfaces: Cổng đồng trục cho Enthernet qua cáp đồng trục cổng LAN RJ-45

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35U
Commax DP-4VHP
IC-100
Commax CDV-70K
Commax DRC-4CH
Commax CDV-35A
Kocom KVM-520
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax CDV-43Q
Kocom KHV 478
Commax DRC-4MC
Kocom KSP-230
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70A
Commax CDV-70P
Kocom KIV 212

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E