Hotel lock

Báo trộm tầm xa KS-200A

KS-200A

Trung tâm báo trộm tầm xa, báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính.Khoảng cách từ bộ trung tâm tới các cảm biến từ 3 – 10 km, hiển thị bằng số từng khu vực có sự cố (999 khu vực) chính xác, thích hợp cho khu vực rộng lớn như khách sạn, khu du lịch, resort..

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC30
Commax DP-4VHP
Kocom KSP-230
Commax DRC-40K
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CP
IS2000
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Commax CDV-70P
Commax CDV-70K
Kocom KVM-520
Kocom KC-MC31
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35U
IC-100
Commax CDV-35A
Kocom KHV 478

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E