Hotel lock

Bộ chia cáp ngoài trời

bộ chia cáp

Bộ chia cáp ngoài trời cho truyền hình cáp, vỏ thiết bị được sơn tĩnh điện chống rỉ, tín hiệu chia ra ổn định không bị nhiễu.phía sau có path để giữ khi treo ngoài trời!.Tần số từ 5~1000 mhz.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KHV 478
Commax CDV-70A
Commax DRC-4MC
Commax CDV-35A
Commax CDV-35U
Commax DRC-4U
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CP
Commax CDV-43N
Kocom KCV-801R
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70K
Commax CDV-70P
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
IC-100
IS2000
Commax CDV-43Q
Commax DP-4VHP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E