Hotel lock

Bộ chia cáp ngoài trời

bộ chia cáp

Bộ chia cáp ngoài trời cho truyền hình cáp, vỏ thiết bị được sơn tĩnh điện chống rỉ, tín hiệu chia ra ổn định không bị nhiễu.phía sau có path để giữ khi treo ngoài trời!.Tần số từ 5~1000 mhz.

Comments are closed.