Hotel lock

Bộ chia tín hiệu Winersat 4 đường RFD-14

Winersat 4 đường rfd-14,bo chia tin hieu truyen hinh cap

Dùng để chia tín hiệu RF với tần số 10~2610 MHZ, dùng cho truyền hình cáp, anten UHF/VHF, chia cho các bộ thu phát RF dùng cho camera..,  chất lượng tín hiệu ổ định.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC30
Kocom KVM-520
Commax CDV-43Q
IC-100
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC31
Kocom KSP-230
Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
IS2000
Commax DRC-4U
Commax CDV-43N
Commax CDV-70K
Commax DP-4VHP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E