Hotel lock

Bộ chia truyền hình cáp pacific 4203AP

pacific 4203AP, 3 way satellite splitter

Bộ chia truyền hình PACIFIC 4203AP, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 3 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, tần số từ 5~2400 MHZ, đầu ra không bị nhiễu, tín hiệu ổn định ,ít suy hao.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
IS2000
Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC30
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4CP
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Kocom KVM-520
Kocom KHV 478
Commax CDV-70K
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
Commax CDV-35A
Commax DRC-4U
Commax DP-4VHP
IC-100

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E