Hotel lock

Bộ chia truyền hình Pacific 4204AP

bộ chia truyền hình cáp 4204AP

Bộ chia 4 ngõ ra, tần số chia cao từ 5~2400MHZ, tín hiệu đầu ra ổn định không bị nhiễu, ứng dụng cho truyền hình cáp, anten truyền hình kỹ thuật số mặt đất.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IC-100
Kocom KIV 212
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70K
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70P
Commax DRC-40K
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Kocom KHV 478
Commax DRC-4U
Commax DP-4VHP
Kocom KVM-520
IS2000
Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
Commax CDV-35A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E