Hotel lock

Bộ Trộn Tín Hiệu Gecen GD-41D

Bộ Trộn Tín Hiệu Gecen GD-41D

Bộ Trộn Tín Hiệu Gecen GD-41D sử dụng bộ thiết bị này để trộn từ 2 LNB đến 4 LNB vào 1 bộ giải mã (đầu thu kỷ thuật số vệ tinh) nhằm tiết kiệm dây dẩn và thời gian phải rút dây ra cắm vào khi chuyển từ LNB (bộ dịch nhiểu tần thấp) này qua LNB khác. Cấp nguồn tốt cho LNB và không bị nhiễu

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35A
Commax DP-4VHP
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax DRC-40K
Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC31
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CP
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CH
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Kocom KCV-801R
IC-100
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4U
Kocom KVM-520

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E