Hotel lock

Bộ Trộn Tín Hiệu GECEN SW-01/E

Bộ Trộn Tín Hiệu GECEN SW-01-E

GECEN SW-01/E 02 đường vào:1 đường cho phép các tín hiệu phân cực V đi qua, một đường cho phép phân cực H đi qua (13V/18V)
Có tác dụng trộn tín hiệu 2 vệ tinh có hai phân cực khác nhau hoặc 1 vệ tinh có cùng 2 phân cực vào cùng 1 bộ giải mã.
Phù hợp cho hệ thống truyền hình muốn lắp đặt nhiều kênh truyền hình khác nhau nhưng chỉ dùng 1 chảo parabol thu vệ tinh.

Comments are closed.