Hotel lock

Bộ Trộn Tín Hiệu GECEN SW-01/E

Bộ Trộn Tín Hiệu GECEN SW-01-E

GECEN SW-01/E 02 đường vào:1 đường cho phép các tín hiệu phân cực V đi qua, một đường cho phép phân cực H đi qua (13V/18V)
Có tác dụng trộn tín hiệu 2 vệ tinh có hai phân cực khác nhau hoặc 1 vệ tinh có cùng 2 phân cực vào cùng 1 bộ giải mã.
Phù hợp cho hệ thống truyền hình muốn lắp đặt nhiều kênh truyền hình khác nhau nhưng chỉ dùng 1 chảo parabol thu vệ tinh.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
Commax CDV-43N
Commax CDV-70K
IC-100
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
Kocom KHV 478
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC30
Kocom KVM-520
Commax DRC-4MC
IS2000
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E