Hotel lock

Bộ Trộn Tín Hiệu Multiswitch Idea Sat ID44C

Bộ Trộn Tín Hiệu Multiswitch Idea Sat ID44C

Bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C dùng để trộn 4 đường tín hiệu LNB và chia ra 4 đầu thu, các đầu thu xem được tín hiệu rõ nét mà không bị xung đột.
Bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C kết nối tương thích hầu hết các tín hiệu vệ tinh và nhiều đầu thu,  sử dụng nguồn điện từ đầu thu vệ tinh hoặc bền ngoài.
Các hệ thống truyền hình cho các khách sạn, hộ gia đình kinh doanh hay resort, nhà cao tầng thì bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C là sự lựa chọn khả dụng.

Comments are closed.