Hotel lock

Bộ Trộn Tín Hiệu Multiswitch Idea Sat ID44C

Bộ Trộn Tín Hiệu Multiswitch Idea Sat ID44C

Bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C dùng để trộn 4 đường tín hiệu LNB và chia ra 4 đầu thu, các đầu thu xem được tín hiệu rõ nét mà không bị xung đột.
Bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C kết nối tương thích hầu hết các tín hiệu vệ tinh và nhiều đầu thu,  sử dụng nguồn điện từ đầu thu vệ tinh hoặc bền ngoài.
Các hệ thống truyền hình cho các khách sạn, hộ gia đình kinh doanh hay resort, nhà cao tầng thì bộ trộn tín hiệu Multiswitch IDea Sat ID44C là sự lựa chọn khả dụng.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
Commax DRC-4MC
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4U
Commax CDV-70K
IS2000
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CP
Kocom KHV 478
Kocom KVM-520
Kocom KIV 212
Commax DRC-40K
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Kocom KC-MC30
Commax CDV-43N
Commax CDV-35A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E