Hotel lock

Bộ trộn tín hiệu vệ tinh SATCOM

SATCOM

sử dụng để trộn tín hiệu cáp hữu tuyến với tín hiệu parabol vào cùng 01 đường dây.Đặc biệt có lợi khi các sktv thi công các biệt thự có sẳn dây âm tường và đang có truyền hình cáp mà gia chủ muốn lắp thêm parabol.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
IS2000
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
Kocom KVM-520
Commax CDV-70K
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43N
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35A
Kocom KIV 212
Kocom KHV 478
Commax DRC-40K
Commax DRC-4U
Commax CDV-70A
IC-100
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4MC
Kocom KSP-230

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E