Hotel lock

Camera J-Tech AHD5118

Camera J-Tech AHD5118

- Camera AHD J-TECH AHD5118 ( 1MP )
- Camera AHD J-TECH AHD5118A ( 1.3MP )
- Camera AHD J-TECH AHD5118B ( 2MP )
- Độ phân giải cao HD 1.0/1.3/2.0MP
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 36 đèn hồng ngọai Φ10mm
- Kích thước 130x130x220mm

Comments are closed.