Hotel lock

Camera J-TECH AHD5602

J-TECH AHD5602

- Camera AHD J-TECH AHD5602 ( 1MP )
- Camera AHD J-TECH AHD5602A ( 1.3MP )
- Độ phân giải cao HD 1.0/1.3/2.0MP
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
- 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.

Comments are closed.