Hotel lock

Commax DP-4VHP

DP-4VHP

Tay nghe phụkết nối mởrộng cho tất cả màn hình commax
– ðàm thoại với chuông gọi cửa, ñàm thoại với màn hình chính
– Có tích hợp phím mởcủa nếu có kết nối với khóa từ
– Kết nối dây 4 dây ( ∅0.65mm)

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IC-100
Commax DRC-40K
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43Q
Kocom KIV 212
Kocom KVM-520
IS2000
Commax DP-4VHP
Commax CDV-35A
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KSP-230
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
Kocom KCV-801R
Kocom KHV 478
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CP
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E