Hotel lock

Commax DP-4VHP

DP-4VHP

Tay nghe phụkết nối mởrộng cho tất cả màn hình commax
- ðàm thoại với chuông gọi cửa, ñàm thoại với màn hình chính
- Có tích hợp phím mởcủa nếu có kết nối với khóa từ
- Kết nối dây 4 dây ( ∅0.65mm)

Comments are closed.