Hotel lock

Đèn Hồng Ngoại VIR-30

VIR-30

-Khoảng cách có thể nhìn thấy trong nhà 30m(tối đa)
-Số đèn LED: 21 LED.
-Kích thước: 6,5×12,5cm
-Nguồn cung cấp: 12v DC

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CH
Kocom KC-MC31
Kocom KHV 478
Commax DRC-40K
IC-100
Commax CDV-70K
Commax CDV-70A
Kocom KCV-801R
Kocom KVM-520
Commax CDV-35A
Commax DRC-4MC
Commax CDV-43N
IS2000
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4U
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
Commax CDV-43Q

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E