Hotel lock

Đèn Hồng Ngoại VIR-30

VIR-30

-Khoảng cách có thể nhìn thấy trong nhà 30m(tối đa)
-Số đèn LED: 21 LED.
-Kích thước: 6,5×12,5cm
-Nguồn cung cấp: 12v DC

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-40K
Kocom KSP-230
Kocom KHV 478
Commax DP-4VHP
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70A
Kocom KIV 212
IS2000
Commax CDV-43N
Kocom KVM-520
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
Commax DRC-4CH
IC-100
Commax DRC-4CP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E