Hotel lock

Đèn hồng ngoại VIR-40

VIR-40

-Khoảng cách có thể nhìn thấy trong nhà 30m(tối đa)
-Số đèn LED: 36 LED Φ10
-Nguồn cung cấp: 12v DC

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
IC-100
Commax DRC-4CP
Kocom KVM-520
Commax DRC-4MC
IS2000
Commax CDV-43N
Kocom KC-MC30
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A
Commax CDV-70A
Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Commax CDV-70P
Commax DRC-40K
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E