Hotel lock

Hipath 1150

Hipath 1150

- Tổng đài siemens hipath 1150.
- Dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ nội bộ
- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến và hiển thị số nội bộ
- Tích hợp sẵn lời chào 8 kênh đồng thời khi gọi vào
- Tính năng gọi nhóm, hunting cuộc gọi, ACD
- Tính năng account code (gọi theo mã cá nhân)

Comments are closed.