Hotel lock

Hipath 1150

Hipath 1150

– Tổng đài siemens hipath 1150.
– Dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ nội bộ
– Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến và hiển thị số nội bộ
– Tích hợp sẵn lời chào 8 kênh đồng thời khi gọi vào
– Tính năng gọi nhóm, hunting cuộc gọi, ACD
– Tính năng account code (gọi theo mã cá nhân)

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IC-100
Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC31
Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Kocom KSP-230
Kocom KVM-520
Kocom KIV 212
Commax CDV-35A
Commax DRC-40K
Commax DP-4VHP
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
IS2000
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E