Hotel lock

Hipath 1190

Hipath 1190

– Khung chính Siemens Hipath1190: 10 khe cắm,bộ nguồn được nạp Ăc-quy
– Có thể mở rộng cho thêm 1 Cabinet 10 khe cắm ngoại vi.
– Tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA)
– Hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.
– HiPath 1190 có thể hỗ trợ độc lập lên đến 140 đầu cuối sử dụng (thoại truyền thống TDM, ISDN)

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
Kocom KHV 478
Commax DRC-4U
Commax CDV-35U
IS2000
Commax CDV-43N
Kocom KVM-520
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax DP-4VHP
Kocom KIV 212
Commax CDV-35A
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CH
IC-100
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A
Commax DRC-4MC
Kocom KCV-801R

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E