Hotel lock

Hipath 1190

Hipath 1190

- Khung chính Siemens Hipath1190: 10 khe cắm,bộ nguồn được nạp Ăc-quy
- Có thể mở rộng cho thêm 1 Cabinet 10 khe cắm ngoại vi.
- Tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA)
- Hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.
- HiPath 1190 có thể hỗ trợ độc lập lên đến 140 đầu cuối sử dụng (thoại truyền thống TDM, ISDN)

Comments are closed.