Hotel lock

Hipath 3550

Hipath 3550

Khung chính tổng đài siemens hipath 3550
Card điều khiển CBCC
- 8 cổng Up0 (nhiều nhất 3 cổng cho DECT)
- 4 máy nhánh Analog
- 2 trung kế ISDN BRI
- 1 cổng V24
- MMC (128 Mb): lưu trữ APS & CDB
- EVM: voice mail cơ bản
Module nguồn UPSC-D
- Hỗ trợ ắc quy
Khung tổng đài
- 6 khe mở rộng nhỏ
- 1 khe mở rộng lớn

Comments are closed.