Hotel lock

Hipath 3550

Hipath 3550

Khung chính tổng đài siemens hipath 3550
Card điều khiển CBCC
– 8 cổng Up0 (nhiều nhất 3 cổng cho DECT)
– 4 máy nhánh Analog
– 2 trung kế ISDN BRI
– 1 cổng V24
– MMC (128 Mb): lưu trữ APS & CDB
– EVM: voice mail cơ bản
Module nguồn UPSC-D
– Hỗ trợ ắc quy
Khung tổng đài
– 6 khe mở rộng nhỏ
– 1 khe mở rộng lớn

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-40K
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Kocom KSP-230
Commax CDV-43Q
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4U
Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC30
IC-100
Commax CDV-70K
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CH
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70A
Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Kocom KIV 212
Commax CDV-70P

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E