Hotel lock

Hồng ngoại DD-100PI

DD-100PI

– Báo trộm hồng ngoại trong nhàGE Security
– Tầm quét 10m.Góc nhìn 86 độ.
– Chống chó mèo(GE Security Nhà SX Tủ Networx)

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-43N
Kocom KCV-801R
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4U
Commax CDV-70P
Commax CDV-35U
Commax DRC-40K
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CH
Kocom KVM-520
IS2000
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4CP
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70K
Kocom KIV 212
IC-100
Commax CDV-70A
Kocom KSP-230

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E