Hotel lock

Hồng ngoại DD-100PI

DD-100PI

- Báo trộm hồng ngoại trong nhàGE Security
- Tầm quét 10m.Góc nhìn 86 độ.
- Chống chó mèo(GE Security Nhà SX Tủ Networx)

Comments are closed.