Hotel lock

Kocom KC-MC31

KC-MC31

– Kết nối với màn hình KCV-802 / KCV-801R KCV-801 / KCV-W354
– Nguồn cấp 12V±1V (Nguồn cấp từ màn hình)
– Kích thước (mm) 110 x 158 x 39
– Xuất xứ Korea

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IC-100
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35A
Commax DP-4VHP
Kocom KVM-520
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43N
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax CDV-70P
Commax CDV-35U
IS2000
Commax CDV-70K
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC30
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Kocom KHV 478

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E