Hotel lock

Kocom KC-MC31

KC-MC31

- Kết nối với màn hình KCV-802 / KCV-801R KCV-801 / KCV-W354
- Nguồn cấp 12V±1V (Nguồn cấp từ màn hình)
- Kích thước (mm) 110 x 158 x 39
- Xuất xứ Korea

Comments are closed.