Hotel lock

Kocom KSP-230

KSP-230

– Màn hình chuông hình mở rộng thêm cho các phòng
– Chuông cửa màu SUB VIDEO
– Màn hình LCD 4″
– Giao tiếp với khách bằng outdoor và cửa thông thường
– Chức năng cảnh báo khẩn cấp

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KHV 478
Kocom KC-MC30
Commax CDV-43N
Kocom KSP-230
IC-100
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4CP
Kocom KVM-520
Kocom KCV-801R
Commax DRC-40K
Commax DRC-4U
Commax CDV-70A
IS2000
Commax DRC-4MC
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70P

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E