Hotel lock

Kocom KSP-230

KSP-230

– Màn hình chuông hình mở rộng thêm cho các phòng
– Chuông cửa màu SUB VIDEO
– Màn hình LCD 4″
– Giao tiếp với khách bằng outdoor và cửa thông thường
– Chức năng cảnh báo khẩn cấp

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4MC
Commax CDV-35U
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70A
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax DP-4VHP
Kocom KHV 478
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70P
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
IC-100
IS2000
Kocom KVM-520

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E