Hotel lock

Kocom KVM-520

KVM-520
– Mở rộng tới 5 màn hình, 1 chuông tiếng và 1 camera.
– Có thể dùng cho chung cư, khả năng mở rộng tối đa lên tới 450 phòng
– Tích hợp nút bấm mở cửa
– Màn hình 4 inch

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
IS2000
IC-100
Kocom KC-MC30
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CP
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35A
Commax CDV-43N
Commax CDV-70P
Commax DP-4VHP
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A
Kocom KHV 478
Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Commax CDV-70K
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E