Hotel lock

Vigilance

Vigilance SC103

– 10,000 ID Card – Kết nối TCP/IP, RS485 – Lấy dữ liệu qua cổng USB – Màn hình LCD Trắng đen – Lưu trữ 50.000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công/ Phần mềm kiểm soát cửa – SC403-ID Nhận dạng thẻ cảm ứng – SC403-MF Nhận dạng thẻ Mifare Read More »

Vigilance H5

– 500 Dấu vân tay – Kết nối USB – Lấy dữ liệu qua cổng USB – Màn hình LCD màu – Lưu trữ 30.000 giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Phần mềm tích hợp – Tự động xuất báo cáo Read More »

Vigilance TA 880

  – Nhận dạng 3,000 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD Màn hình trắng đen – Lưu trữ 100,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng – ... Read More »

Vigilance TA 818

– Chức năng chấm công và  kiểm soát cửa – Nhận dạng 1,500 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD màu – Lưu trữ 30,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng ... Read More »

Vigilance TA 801

– Máy chấm công,kiểm soát cửa – Nhận dạng 2,800 dấu vân tay – Kết nối TCP/Ip, RS232/485 – Lấy dữ liệu qua USB – Màn hình LCD trắng-đen – Lưu trữ 80,000 lần giao dịch – Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh – Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ... Read More »

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CH
Commax DP-4VHP
Kocom KIV 212
Kocom KHV 478
Commax CDV-70P
Commax CDV-43Q
Kocom KVM-520
Commax CDV-70K
IS2000
Commax CDV-70A
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A
Commax DRC-4CP
Kocom KC-MC30
Commax CDV-43N

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E