Hotel lock

ZKSoftware

Máy chấm công X920

X920

- Màn hình màu TFT 3″ - Dung lượng vân tay: 3.000 vân tay - Lưu trữ giao dịch: 100.000 lần - Phương thức nhận dạng : Vân tay; Mật mã - Lăng kính thế hệ mới: Chống trầy xước - Kiểm tra báo cáo ngay trên máy chấm công - Truyền dữ liệu : RS232, RS485, TCP/IP - Tốc ... Read More »

Máy chấm công X919

X919

- Màn hình màu TFT 3″ - Dung lượng vân tay: 3.000 vân tay - Lưu trữ giao dịch: 100.000 lần - Phương thức nhận dạng : Vân tay; Mật mã - Lăng kính thế hệ mới: Chống trầy xước - Truyền dữ liệu : RS232, RS485, TCP/IP - Tốc độ nhận dạng : ≤ 1” - Chip xứ lý ... Read More »

Máy chấm công X917

X917

- Màn hình màu TFT 3″ - Dung lượng vân tay: 3.000 vân tay - Lưu trữ giao dịch: 100.000 lần - Phương thức nhận dạng : Vân tay; Mật mã - Truyền dữ liệu: RS232, RS485, TCP/IP - Tốc độ nhận dạng : ≤ 1” - Chip xứ lý Intel 64 bit (USA) - Nguồn điện : DC 12V ... Read More »

Máy chấm công X638

X638

- Dung lượng vân tay : 2.200 vân tay - Lưu trữ giao dịch : 80.000 lần - Phương thức nhận dạng : Vân tay; Mật mã - Lăng kính thế hệ mới: Chống trầy xước - Truyền dữ liệu : RS232, RS485, TCP/IP - Tốc độ nhận dạng : ≤ 2” - Chip xứ lý Intel 64 bit (USA) ... Read More »

Máy chấm công X5

X5

- Dung lượng vân tay: 1.500 vân tay - Lưu trữ giao dịch: 30.000 lần - Phương thức nhận dạng : Vân tay; Mật mã - Lăng kính thế hệ mới: Chống trầy xước - Truyền dữ liệu : RS232, RS485 - Tốc độ nhận dạng : ≤ 2” - Màn hình tinh thể lỏng LCD 3″ - Kết nối ... Read More »