Hotel lock

Paradox EVO192-K641

EVO192-K641-S

– 8 Vùng (16 vùng kép)
– Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển
– Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn
– Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
– Bàn phím LCD K641+ngu ồn+ Bình dự phòng + còi

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KIV 212
Commax CDV-70A
Commax DRC-4U
IC-100
Commax CDV-70P
Commax CDV-35A
Kocom KSP-230
Commax DRC-40K
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
IS2000
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CP
Commax DRC-4CH
Kocom KCV-801R
Kocom KVM-520
Commax CDV-35U
Commax DP-4VHP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E