Hotel lock

Paradox EVO192-TM40

EVO192-S

- 8 Vùng (16 vùng kép)
- Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển
- Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn
- Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
- Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng + còi

Comments are closed.