Hotel lock

Paradox SP4000

SP4000-S

– 4 Vùng ( 8 vùng kép)
– Mở rộng 32 vùng
– Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm,khói,nhiệt,v..v..)
– Bàn phím LED K636 + Ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-43Q
Commax CDV-70A
Kocom KHV 478
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CP
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4U
Kocom KCV-801R
Commax CDV-43N
Commax CDV-70P
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70K
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4MC
Commax DRC-40K
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC30
IC-100

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E