Hotel lock

Paradox SP5500-K10H

SP5500-K10H-S

- 5 Vùng (10 vùng kép)
- Mở rộng 32 vùng + Tích hợp điều khiển khoá điện
- Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
- Bàn phím LED K10H + Ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.