Hotel lock

Paradox SP5500-K10H

SP5500-K10H-S

– 5 Vùng (10 vùng kép)
– Mở rộng 32 vùng + Tích hợp điều khiển khoá điện
– Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
– Bàn phím LED K10H + Ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KIV 212
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KSP-230
Kocom KC-MC31
IC-100
Commax DRC-40K
Commax CDV-35A
Kocom KHV 478
Commax DRC-4CH
Kocom KCV-801R
Commax DP-4VHP
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
Commax CDV-43N
Kocom KVM-520
IS2000
Commax DRC-4CP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E