Hotel lock

Paradox SP6000-LCD K32

SP6000-LCD K32-S

- 8 Vùng (16 vùng kép)
- Mở rộng 32 vùng
- Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn
- Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
- Bàn phím LCD K32 + ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.