Hotel lock

Paradox SP6000-LCD K32

SP6000-LCD K32-S

– 8 Vùng (16 vùng kép)
– Mở rộng 32 vùng
– Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn
– Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
– Bàn phím LCD K32 + ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Commax CDV-43Q
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CP
Kocom KC-MC30
Commax CDV-35A
Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
Kocom KSP-230
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-40K
IC-100
IS2000
Commax DRC-4MC
Kocom KHV 478
Kocom KIV 212

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E