Hotel lock

Paradox SP6000-TM40

SP6000-TM40-S

– 8 Vùng (16 vùng kép)
– Mở rộng 32 vùng
– Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn
– Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
– Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4U
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CP
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70P
Kocom KC-MC31
Kocom KHV 478
Commax CDV-70A
Commax DP-4VHP
Commax CDV-43Q
Commax CDV-43N
IC-100
Commax CDV-35A
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CH
IS2000
Commax DRC-4MC
Kocom KSP-230
Commax DRC-40K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E