Hotel lock

Ronald jack F6

F6

– Đầu đọc kiểm cửa soát ra vào dùng vân tay
– Đặc biệt phù hợp cho kiểm soát ra vào độc lập
– Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
– Khả năng quản lý: 500 dấu vân tay
– Bộ nhớ:30000 giao dịch khi Offline
– Kết nối máy tính: RS232/RS485, SD Card
– Cổng kết nối khóa, nút exit, door sensor, alarm, door bell
– Nguồn điện: 12 VDC
– Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây
– Tỷ lệ lỗi xác nhận vân tay < 0.1%
– Xuất xứ: Malaysia

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KSP-230
Commax CDV-70K
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
IC-100
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
Commax CDV-43Q
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Commax CDV-70A
Commax DP-4VHP
IS2000
Commax DRC-4CH
Commax CDV-35A
Kocom KHV 478
Kocom KC-MC31
Commax CDV-35U
Kocom KIV 212

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E