Hotel lock

Ronald jack FR1200

FR1200

- Đầu đọc phụ kiểm soát ra vào dùng vân tay FR1200
- Kết nối với Model F702, 5000AID, F8 qua cổng WG
- Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
- Đọc vân tay
- Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây
- Xuất xứ: Ronand Jack – Malaysia

Comments are closed.