Hotel lock

Ronald jack FR1200

FR1200

– Đầu đọc phụ kiểm soát ra vào dùng vân tay FR1200
– Kết nối với Model F702, 5000AID, F8 qua cổng WG
– Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
– Đọc vân tay
– Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây
– Xuất xứ: Ronand Jack – Malaysia

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43N
Commax CDV-70P
Commax CDV-35U
IC-100
Commax DRC-4MC
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4U
Kocom KHV 478
Commax CDV-70A
Commax CDV-35A
Commax DRC-40K
IS2000
Kocom KVM-520
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
Commax DRC-4CH
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E