Hotel lock

Ronald jack SR100ID

SR100

Tính năng kỹ thuật:
– Đầu đọc phụ
– Kết nối với Model F702, 5000AID qua cổng WG
– Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
– Đầu đọc phụ kiểm soát ra vào dùng vân tay SR100/
– Đọc vân tay và thẻ RFID
– Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-40K
Kocom KCV-801R
Kocom KVM-520
Commax CDV-35U
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70P
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A
IS2000
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
IC-100
Kocom KC-MC30
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CP
Kocom KIV 212
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E