Hotel lock

Ronald jack SR100ID

SR100

Tính năng kỹ thuật:
- Đầu đọc phụ
- Kết nối với Model F702, 5000AID qua cổng WG
- Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
- Đầu đọc phụ kiểm soát ra vào dùng vân tay SR100/
- Đọc vân tay và thẻ RFID
- Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây

Comments are closed.