Hotel lock

Soya AR-716E

AR-716E-S

AR-716E (Taiwan) RS-485
- Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa
- Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line.
- Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
- Phần mềm kiểm soát trung tâm (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485)
- Chưa bao gồm bộ nguồn

Comments are closed.