Hotel lock

Soya AR-716E

AR-716E-S

AR-716E (Taiwan) RS-485
– Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa
– Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line.
– Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
– Phần mềm kiểm soát trung tâm (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485)
– Chưa bao gồm bộ nguồn

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IS2000
Kocom KVM-520
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
Commax CDV-70A
Commax CDV-43Q
IC-100
Commax CDV-35A
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KCV-801R

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E