Hotel lock

Soyal AR-723H

AR-723H-S

 

AR-723H – NEW- (Taiwan)
- đọc thẻ EM 125KHz
- Hoạt động độc lập (stand-alone),không kết nối máy tính
- Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ
- Lưu trữ 1.200 giao dịch
- Sử dụng Master Card
- Chưa bao gồm Adapto

Comments are closed.