Hotel lock

Soyal AR-723H

AR-723H-S

 

AR-723H – NEW- (Taiwan)
– đọc thẻ EM 125KHz
– Hoạt động độc lập (stand-alone),không kết nối máy tính
– Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ
– Lưu trữ 1.200 giao dịch
– Sử dụng Master Card
– Chưa bao gồm Adapto

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KC-MC30
Commax CDV-35U
Commax DRC-4CH
IC-100
Commax DRC-4U
Kocom KHV 478
Kocom KIV 212
Commax DRC-40K
Commax DRC-4CP
IS2000
Commax CDV-43N
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43Q
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70A
Commax CDV-35A
Commax CDV-70P
Kocom KCV-801R

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E