Hotel lock

Soyal AR-725E

AR-725E-S

– Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay
– Vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn)
– TCP/IPbuilt-in kết nối qua LAN/WAN
– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
– Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt.
– Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line
– Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh
– Khả năng kết nối với 256 thiết bị qua RS232/485/TCP/IP
– Chưa bao gồm Adaptor

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DP-4VHP
Commax CDV-70A
Commax DRC-4CP
Kocom KHV 478
Kocom KC-MC30
Kocom KC-MC31
Commax DRC-40K
IS2000
Kocom KSP-230
IC-100
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35A
Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Commax DRC-4U
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70P
Kocom KIV 212
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E