Hotel lock

Soyal AR-757H

AR-757H-S

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
– Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài đặt.
– Lưu trữ 3.000 giao dịch khi Off-Line
– Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485)
– Khả năng kết nối với 256 thiết bị qua RS232/485
– Chưa bao gồm Adaptor

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
IC-100
Commax DRC-4CP
Kocom KHV 478
Kocom KSP-230
Kocom KCV-801R
Commax DRC-40K
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A
Commax DRC-4U
Commax DP-4VHP
IS2000
Kocom KVM-520
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KIV 212
Commax CDV-43Q

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E