Hotel lock

Switch 24 cổng DGS-1024D

Switch 24 port DGS-1024D

–  24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps ports (Auto MDI/MDIX)
–  Điều khiển luồng dữ liệu theo chuẩn 802.3x
–  MDI/MDIX ( tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng)
–  Tự động dò tìm tốc độ phù hợp 10/100/1000Mbps

 

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IC-100
Commax DP-4VHP
Kocom KHV 478
Commax CDV-70P
Kocom KC-MC31
Kocom KVM-520
Commax CDV-35A
Commax CDV-70A
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CP
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43Q
Commax CDV-43N
Kocom KIV 212
Commax CDV-70K
IS2000
Commax DRC-4U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Commax DRC-40K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E