Hotel lock

SY120SA

SY120SA-S

– Trung Tâm Đi ều Khiển 1 Cửa – SYRIS
– Quản lí đầu đọc : 2 ( 1 tích hợp sẳn tr ên trung tâm – 1 g ắn th êm )
– Quản lí 2000 thẻ ( Thẻ , Thẻ + M ã Số , Mã Số )
– Dung lư ợng bộ nhớ : 2000 lần quét
– Chuẩn giao tiếp : RS485 x1 , wiegand x1

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70P
Commax CDV-70A
Commax CDV-35U
Commax CDV-70K
IC-100
Commax DRC-4U
Commax DRC-4CP
IS2000
Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC30
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43Q
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CH
Kocom KIV 212
Commax CDV-43N
Commax DP-4VHP
Commax DRC-40K
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E