Hotel lock

SY120SA

SY120SA-S

- Trung Tâm Đi ều Khiển 1 Cửa – SYRIS
- Quản lí đầu đọc : 2 ( 1 tích hợp sẳn tr ên trung tâm – 1 g ắn th êm )
- Quản lí 2000 thẻ ( Thẻ , Thẻ + M ã Số , Mã Số )
- Dung lư ợng bộ nhớ : 2000 lần quét
- Chuẩn giao tiếp : RS485 x1 , wiegand x1

Comments are closed.