Hotel lock

SY210NT-V4

SY210NT-V4-S

– Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS
– Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out)
– Quản lí 9999 thẻ từ
– Dung lượng bộ nhớ : 4200 quẹt thẻ
– Chuẩn giao tiếp : RS485 x2 , wiegand x1
– Sản Xuất : Taiwan

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KC-MC30
Commax DRC-4U
Commax CDV-35U
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
Commax CDV-70K
Commax CDV-70P
Commax DRC-40K
IS2000
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A
IC-100
Commax DRC-4CH
Commax CDV-43N
Commax DRC-4MC
Kocom KSP-230
Kocom KHV 478
Kocom KCV-801R
Kocom KIV 212
Commax CDV-43Q

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E