Hotel lock

SY210NT-V4

SY210NT-V4-S

- Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS
- Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out)
- Quản lí 9999 thẻ từ
- Dung lượng bộ nhớ : 4200 quẹt thẻ
- Chuẩn giao tiếp : RS485 x2 , wiegand x1
- Sản Xuất : Taiwan

Comments are closed.