Hotel lock

SY210NT-V5

SY210NT-V5-S

– Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS
– Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out)
– Quản lí 3500 – 21000 thẻ từ
– Dung lư ợng bộ nhớ : 1,000,000 quẹt thẻ (với thẻ nhớ phụ)
– Chuẩn giao tiếp : RS485 x2, wiegand x1, Ethernet port
– Sản Xuất : Taiwan

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KCV-801R
Commax CDV-43N
Commax CDV-70P
Commax DP-4VHP
IS2000
Commax DRC-4CH
Kocom KC-MC31
Kocom KIV 212
Kocom KVM-520
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4MC
Kocom KHV 478
Commax CDV-35U
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35A
Commax DRC-40K
IC-100
Commax CDV-70K
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E