Hotel lock

SY210NT-V5

SY210NT-V5-S

- Trung Tâm Điều Khiển 4 Cửa – SYRIS
- Quản lí 8 đầu đọc thẻ (4 in – 4 out)
- Quản lí 3500 – 21000 thẻ từ
- Dung lư ợng bộ nhớ : 1,000,000 quẹt thẻ (với thẻ nhớ phụ)
- Chuẩn giao tiếp : RS485 x2, wiegand x1, Ethernet port
- Sản Xuất : Taiwan

Comments are closed.