Hotel lock

SYRDK5

SYRDK5-S

– Đầu đọc thẻ có bàn phím – SYRIS
– Tầng số 125 khz , 17 phím
– khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
– Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
– Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps
– Sản xuất : Taiwan

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35A
Kocom KCV-801R
Commax CDV-43Q
IC-100
Commax DRC-4CP
IS2000
Commax DRC-4MC
Kocom KHV 478
Commax DRC-40K
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70P
Kocom KSP-230
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4U
Commax CDV-35U
Commax CDV-70A
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E