Hotel lock

SYRDK5

SYRDK5-S

- Đầu đọc thẻ có bàn phím – SYRIS
- Tầng số 125 khz , 17 phím
- khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
- Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
- Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps
- Sản xuất : Taiwan

Comments are closed.