Hotel lock

SYRDL5

SYRDL5-S

– Đầu đọc thẻ Mini- SYRIS
– Tầng số 125 khz
– khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
– Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
– Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
Kocom KVM-520
Commax CDV-35U
Commax CDV-70A
Commax DRC-4CP
Kocom KIV 212
Commax DRC-4U
Commax CDV-35A
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70K
Commax DRC-40K
IC-100
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43Q
Commax DRC-4MC
Commax CDV-43N
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70P
Kocom KSP-230
IS2000

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E