Hotel lock

SYRDL5

SYRDL5-S

– Đầu đọc thẻ Mini- SYRIS
– Tầng số 125 khz
– khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
– Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
– Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
IC-100
Commax DRC-4MC
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35A
Kocom KHV 478
IS2000
Kocom KIV 212
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4CP
Commax CDV-43Q
Kocom KSP-230
Kocom KVM-520
Commax DRC-40K
Commax CDV-43N
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E