Hotel lock

SYRDL5

SYRDL5-S

- Đầu đọc thẻ Mini- SYRIS
- Tầng số 125 khz
- khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
- Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
- Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps

Comments are closed.